Εξυπηρέτηση πελατών
2251037500
 
ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Το TRAVEL OK δημιουργήθηκε από το ταξιδιωτικό γραφείο MYTONIS TOURISM & ACTIVITIES το 2009 με στόχο την παροχή ποιοτικών ταξιδιωτικών υπηρεσιών στις καλύτερες τιμές της αγοράς. 
Το ταξιδιωτικό γραφείο MYTONIS έχει την έδρα του στην Παναγιούδα Λέσβου. Σε διάστημα δύο χρόνων κατάφερε να κερδίσει τις καρδιές των κατοίκων της Λέσβου και δημιουργήθηκε η ανάγκη ίδρυσης του υποκαταστήματος μας στην πόλη της Μυτιλήνης. Πρόκειται για μία ταχέως αναπτυσσόμενη ταξιδιωτική επιχείρηση η οποία φιλοδοξεί να κατακτήσει την Ελληνική και Διεθνή αγορά.
 
ΜΥΤΩΝΙΣ Tourism & Activities
Γραφείο Γενικού Τουρισμού
 
Κεντρικό Πρακτορείο                                                        Υποκατάστημα :
Παναγιούδα, Μυτιλήνης                                                       Κουντουριώτη 87, Μυτιλήνη
Τηλ. : 2251031777                                                              Τηλ: 22510 - 37500
Φαξ.: 22510-37614                                                              Φαξ: 22510 – 37502
e-mail: info@mytonis.gr                                                       e-mail:  info@mytonis.gr 

 
Εγγραφή Newsletter  
Η ενίσχυση της εταιρίας για την παροχή νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 'Κοινωνία της Πληροφορίας' {Linakis + Associates}